Το συγκεκριμένο μηχάνημα γεμίζει σακούλες συσκευασίας από 50 γραμμάρια μέχρι 50 κιλά. Εκτός από χάρτινες συσκευασίες μπορεί να γεμίζει πλαστικά και γυάλινα δοχεία, αλλά και δοχεία κατασκευασμένα από άλλα υλικά όπως, για παράδειγμα, τα μεταλλικά ή ξύλινα δοχεία.

Το δοχείο ή η σακούλα συσκευασίας τοποθετείται στο πλαίσιο μπροστά (το οποίο αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος της σακούλας συσκευασίας) και γεμίζει με το υλικό που θέλουμε. Στο όριο που έχουμε ορίσει σταματάει αυτόματα τη ροή. Ο ηλεκτρονικός πίνακας διαθέτει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τα κιλά που χρειάζονται για τις συσκευασίες.

Μερικά παραδείγματα τι μπορεί να γεμίσει το μηχάνημα είναι - καφές, κακάο, ζάχαρη (που μπαίνει σε χάρτινη συσκευασία και όχι σε ναύλον), αλεύρι, όσπρια και πολλά άλλα.