Κατασκευή πάτων για θερμοσίφωνα από καλούπι. Στις παρακάτω φωτογραφίες οι πάτοι εμφανίζονται με τις γωνίες όπως είχαν βγει από το καλούπι. Στο οποίο τοποθετήθηκε ένα φύλο λαμαρίνας για να δημιουργηθεί καμπυλωτός πάτος. Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπάρχει και η τελική μορφή των πάτων χωρίς γωνίες. Το πάχος του μέταλλου είναι 3 χιλιοστά. Έχουμε την δυνατότητα να φτιάξουμε καλούπια σε πάχος λαμαρίνας από 1 έως 4 χιλιοστά.